Donald Trump có thể bị thay thế trong cuộc đua vào Nhà Trắng nóng nhất hôm nay