Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Donald Trump chủ động nắm tay nữ thủ tướng Anh tại Nhà Trắng