Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đồ họa chi tiết diễn biến vụ khủng bố bên ngoài tòa nhà quốc hội Anh