Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đang chạy trốn, xe tải của IS trúng tên lửa nổ tan tành