Đại sứ Mỹ bị yêu cầu rời nhiệm sở trước ngày Trump nhậm chức nóng nhất hôm nay