Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đi bán gạo nóng nhất hôm nay