Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cướp phải cảnh sát, côn đồ bị bắn gục