Cuộc gặp đầu tiên của Obama – Trump ở Nhà Trắng “dễ chịu” hơn dự kiến nóng nhất hôm nay