Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cô gái nhảy khỏi cốp xe, chạy trốn kẻ bắt cóc ở Mỹ