Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Clip: Khán giả hô vang “Thêm 4 năm nữa” trong bài phát biểu của Obama