Clip gần 3 triệu người tham gia biểu tình lớn nhất lịch sử Mỹ phản đối Trump