Clinton mong đệ nhất phu nhân Obama làm việc trong nội các nóng nhất hôm nay