Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chuyến thăm Quảng Trị năm 1973 của Chủ tịch Cuba Fidel Castro