Choáng ngợp hàng trăm triệu người Trung Quốc quay lại thành phố sau Tết nóng nhất hôm nay