Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chở hàng trăm khách, máy bay lao khỏi đường băng bốc cháy ngùn ngụt ở Peru