Chấp lệnh cấm Triều Tiên vẫn xuất khẩu quặng đi TQ nóng nhất hôm nay