Chặn xe chạy quá tốc độ, CSGT bị đâm bay người ở Trung Quốc