Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chấn động: Ảnh bé tị nạn úp mặt xuống bùn nóng nhất hôm nay