Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cảnh sát cứu người ngay trước mũi tàu hỏa