Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Các phút gay cấn nhất trong cuộc tranh luận thế kỷ Clinton-Trump