Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bóng bay gà Donald Trump “cháy hàng” tại Trung Quốc nóng nhất hôm nay