Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bốn người đàn ông hợp sức cứu cô gái trong dòng lũ xiết