Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bị tội phạm nhổ nước bọt vào mặt, nữ cảnh sát tử vong