Bé gái giúp cảnh sát bắt 1.000 tên tội phạm ấu dâm