Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ba gã đàn ông cầm súng xông vào nhà để cướp ở Mỹ