Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Anh bắn 41 phát đại bác mừng 65 năm trị vì của Nữ hoàng Elizabeth II