Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

3 tòa nhà sập liên hoàn trong đêm, người dân hoảng loạn tháo chạy