ZenFone 3 Max có đủ sức làm "vua" ở phân khúc của mình?