Xuất hiện virus gửi qua Facebook Messenger, giúp hacker đào Bitcoin

Một người bạn đã rất lâu không liên hệ "bỗng dưng" gửi file đính kèm .zip. (Ảnh: Vietnam+)
Một người bạn đã rất lâu không liên hệ "bỗng dưng" gửi file đính kèm .zip. (Ảnh: Vietnam+)
Một người bạn đã rất lâu không liên hệ "bỗng dưng" gửi file đính kèm .zip. (Ảnh: Vietnam+)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM