Xuất hiện ứng dụng giúp người dân “săn” hàng giảm giá

Lễ ra mắt App Bitdeal tại Việt Nam.
Lễ ra mắt App Bitdeal tại Việt Nam.