Xuất hiện ứng dụng giúp người dân “săn” hàng giảm giá

Lễ ra mắt App Bitdeal tại Việt Nam.
Lễ ra mắt App Bitdeal tại Việt Nam.
Lễ ra mắt App Bitdeal tại Việt Nam.