Xiaomi ra mắt máy đọc sách cạnh tranh với Amazon Kindle

Xiaomi ra mắt máy đọc sách Mi Reader Pro cạnh tranh với kindle. (Ảnh: Xiaomiyoupin)
Xiaomi ra mắt máy đọc sách Mi Reader Pro cạnh tranh với kindle. (Ảnh: Xiaomiyoupin)
Xiaomi ra mắt máy đọc sách Mi Reader Pro cạnh tranh với kindle. (Ảnh: Xiaomiyoupin)
Lên top