Xem World Cup 2018 trên YouTube thu hút lượng tìm kiếm kỷ lục

Đội tuyển tham gia 2018 FIFA World Cup được theo dõi nhiều nhất (dựa vào thời lượng theo dõi mà từng đội nhận được trong năm 2017)
Đội tuyển tham gia 2018 FIFA World Cup được theo dõi nhiều nhất (dựa vào thời lượng theo dõi mà từng đội nhận được trong năm 2017)
Đội tuyển tham gia 2018 FIFA World Cup được theo dõi nhiều nhất (dựa vào thời lượng theo dõi mà từng đội nhận được trong năm 2017)