Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Xem video “tra tấn” iPhone 7 một cách tàn bạo