Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Xem iPhone 7 “tắm nước sôi và nước ngọt” trong thử thách độ bền