Xây dựng Luật Công nghệ thông tin: Phải bắt kịp cách mạng 4.0

Luật Công nghệ thông tin được mong đợi sẽ nhanh chóng bắt kịp cách mạng 4.0. Ảnh: minh họa.
Luật Công nghệ thông tin được mong đợi sẽ nhanh chóng bắt kịp cách mạng 4.0. Ảnh: minh họa.
Luật Công nghệ thông tin được mong đợi sẽ nhanh chóng bắt kịp cách mạng 4.0. Ảnh: minh họa.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top