Work From Home - Bạn đã sẵn sàng làm việc ở nhà chưa?

Làm việc ở nhà - Cách làm việc trong "thời COVID-19" (Ảnh: AFP)
Làm việc ở nhà - Cách làm việc trong "thời COVID-19" (Ảnh: AFP)
Làm việc ở nhà - Cách làm việc trong "thời COVID-19" (Ảnh: AFP)
Lên top