Vụ rò rỉ hơn 163 triệu tài khoản Zing ID: Chủ các tài khoản nên thay đổi mật khẩu

Chia sẻ về 163 triệu tài khoản Zing ID trên diễn đàn Raid Forums (ảnh chụp màn hình).
Chia sẻ về 163 triệu tài khoản Zing ID trên diễn đàn Raid Forums (ảnh chụp màn hình).