“VTVcab sẽ sản xuất nội dung gốc để phân phối trên đa nền tảng”

Ông Hoàng Ngọc Huấn – Chủ tịch HĐQT VTVcab. Ảnh M.H
Ông Hoàng Ngọc Huấn – Chủ tịch HĐQT VTVcab. Ảnh M.H
Ông Hoàng Ngọc Huấn – Chủ tịch HĐQT VTVcab. Ảnh M.H
Lên top