VTC đã phủ sóng 90% diện tích lãnh thổ Việt Nam

Tổng công ty truyền thông đa phương tiện VTC nhận trướng chúc mừng của Bộ TT&TT
Tổng công ty truyền thông đa phương tiện VTC nhận trướng chúc mừng của Bộ TT&TT
Tổng công ty truyền thông đa phương tiện VTC nhận trướng chúc mừng của Bộ TT&TT