VNPT VinaPhone thúc đẩy hóa đơn điện tử giúp doanh nghiệp giảm chi phí

Nhân viên kinh doanh của VNPT VinaPhone tư vấn cho khách hàng về hóa đơn điện tử.
Nhân viên kinh doanh của VNPT VinaPhone tư vấn cho khách hàng về hóa đơn điện tử.