Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

VNPT hỗ trợ dịch vụ công nghệ thông tin, viễn thông cho hệ thống công đoàn