VinaPhone mạnh tay xử lí SIM rác, tin nhắn rác

Cán bộ kĩ thuật của VinaPhone trực hệ thống để xử lí các phát sinh về kĩ thuật.  Ảnh: VNP
Cán bộ kĩ thuật của VinaPhone trực hệ thống để xử lí các phát sinh về kĩ thuật. Ảnh: VNP