VinaPhone mạnh tay khuyến mãi 4 xe ôtô, 60 xe máy, hàng chục suất du xuân