Việt Nam xếp thứ 2 ở khu vực Châu Á bị mã độc tấn công