Việt Nam lần đầu tiên gia nhập chuỗi sự kiện Big Data toàn cầu