Việt Nam đứng thứ 2 thế giới về mã độc tấn công

Hàng chục triệu mã độc đang tồn tại trong các hệ thống mạng máy tính tại Việt Nam hết sức nguy hiểm.
Hàng chục triệu mã độc đang tồn tại trong các hệ thống mạng máy tính tại Việt Nam hết sức nguy hiểm.