Việt Nam - Canada đẩy mạnh hợp tác KHCN và đổi mới sáng tạo

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chứng kiến hai bên trao thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực KHCN. Ảnh: PV
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chứng kiến hai bên trao thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực KHCN. Ảnh: PV
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chứng kiến hai bên trao thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực KHCN. Ảnh: PV