Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Vệ tinh Micro Dragon của Việt Nam sắp lên quỹ đạo

Vệ tinh Micro Dragon của Việt Nam.
Vệ tinh Micro Dragon của Việt Nam.