VATO đang sáng cửa

Nhóm phát triển ứng dụng công nghệ đặt xe FaceCar/VIVU/VATO. Ảnh: PK
Nhóm phát triển ứng dụng công nghệ đặt xe FaceCar/VIVU/VATO. Ảnh: PK
Nhóm phát triển ứng dụng công nghệ đặt xe FaceCar/VIVU/VATO. Ảnh: PK