“Và chúng tôi gọi đó là chất”, nên giá “chát“?

Mức giá công bố của Bphone 2017 (ảnh: PK).
Mức giá công bố của Bphone 2017 (ảnh: PK).